reklama

Czym się zajmujemy?

 

Firma MARINO istnieje od 01.02.1993r. Od początku jako producent napojów chłodzących i wód mineralnych .

 

W ramach zaawansowanych działań marketingowych udaje się nam pozyskać coraz większą ilość klientów dla których tworzymy coraz ciekawszą ofertę asortymentową rozszerzając ją o różne rodzaje napojów smakowych i naturalnych wód źródlanych oraz mineralnych gazowanych i niegazowanych.

Dzięki doskonałej lokalizacji zakładu możemy korzystać z bogatych pokładów wodonośnych ukształtowanych w okresie trzeciorzędowym. Mioceński pokład wodonośny pozwala na pozyskanie wody bogatej w naturalne minerały i substancje korzystne dla organizmu. Woda pobierana z głębokości około 130 m, to naturalnie czysty surowiec, który po wydobyciu nie wymaga większych zabiegów uzdatniania.

Potwierdzeniem jakości surowca są opinie zagranicznych instytutów badawczych owocujące wydaniem opinii PZH w Poznaniu oraz uznaniem wody jako mineralnej przez Główny Inspektorat Sanitarny. Ogólna mineralizacja wody wydobywanej w MARINO sp. z o.o. wynosi 713 mg/L. Studnie głębinowe zasilające zakład w wodę zapewniają bezpieczeństwo dostaw surowca do linii technologicznych.


Nasze atuty

 

Inwestycje w zakresie wyposażenia zakładu w coraz nowocześniejsze linie produkcyjne umożliwiają realizację rosnącego zapotrzebowania ilościowego i jakościowego naszych klientów.

Przedsiębiorstwo od 2003 realizuje program wdrażania najwyższych obowiązujących na całym świecie standardów w zakresie higieny produkcji i jakości wyrobu. Osiągnięte zostały cele strategiczne w postaci wdrożenia obowiązującego obligatoryjnie wszystkich producentów artykułów spożywczych systemu HACCP, dobrowolnie wybranych ISO 9001:2000 oraz standardu IFS, otwierającego możliwości współpracy z kontrahentami zagranicznymi.

Wody i napoje są badane systematycznie przez PZH Instytut Fresenius w Taunsstein oraz labolatorium zakładowe.

Odbiorcami naszych produktów są duże sieci handlowe w kraju i za granicą. Napoje produkowane przez firmę Marino eksportowane są do krajów Europy Zachodniej, m.in. do Niemiec